Driftstörning

Uppdaterat 2018-10-04 kl 19:00

Kokningsrekommendationen för Tandådalen-Hundfjället upphör

Flera vattenprov, tagna i olika delar av systemet, visar nu att vattnet är tjänligt att dricka. Proverna visar inga spår av de bakterier som gjorde att kokningsrekommendationen infördes.

En råvattenbrunn var källan till föroreningen. Den stängdes omedelbart av när provsvar indikerade att den var källan.
Brunnen har rengjorts och spolats ur men är ej i drift.

Utöver avstängning av brunnen har klorering och spolning utförts i alla delar av det berörda ledningsnätet.

Vamas har haft löpande kontakt med landsting och miljökontor och det har inte kommit till vår kännedom att någon har blivit sjuk av dricksvattnet.
Fokus har legat på att identifiera och åtgärda källan. Nu fortsätter arbetet med att identifiera orsaken och se över behov av åtgärder.


Uppdaterat 2018-10-03 kl 14:07

Kokningsrekommendation kvarstår för Tandådalen-Hundfjället

Vamas arbetar vidare med att spola systemet och inväntar fler provsvar för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Kokningsrekommendation råder fortfarande.

Aktuellt område

Forstorad_karta_2018-09-28.PNG


Uppdaterat 2018-10-01 12:30

Fortsatt kokningsrekommendation för Tandådalen-Hundfjället

Kokningsrekommendationen kvarstår, Vamas arbetar vidare med att säkerställa att den troliga källan är orsaken.

 


Uppdaterat 2018-09-29 15:50

Fortsatt kokningsrekommendation för Tandådalen-Hundfjället,  trolig källa hittad

Vamas har under förmiddagen, efter nya provresultat inkommit, identifierat en trolig föroreningskälla och stängt av den delen av systemet. Utöver avstängning har tex spolning och klorering genomförts.

Vamas tar kontinuerligt fler prover för att säkerställa att åtgärderna fått effekt och föroreningen försvunnit ur dricksvattensystemet. Vamas meddelar när kokningsrekommendationen upphör.

Kokningsrekommendation råder fortfarande.


Uppdaterat 2018-09-28 kl 12:00

Kokningsrekommendationer kvarstår över helgen och in i nästa vecka

Vamas arbetar vidare med att lokalisera orsak till driftstörning vid Tandådalens vattenverk genom utökade provtagningar och analyser av fastställda provpunkter. E-colibakterier och något förhöjda halter av koliforma bakterier har identifierats vid Vamas regelbundna kontroll av vattenkvalitén.

Klorering av dricksvattnet driftsattes igår (2018-09-27) som en åtgärd för att reducera identifierade bakterier. För att fastställa dess effekt genomförs provtagning av vattenkvalitén löpande.

Proverna transporteras till ett laboratorium i Karlstad för analys. Resultaten från analyserna återrapporteras till Vamas med några dagars fördröjning. Det krävs flera godkända provresultat efter varandra, tagna på flera platser i ledningsnätet, innan kokningsrekommendationen kan hävas.

Det innebär att kokningsrekommendationerna kvarstår över helgen och under nästa vecka. Läs mer om kokningsrekommendationer HÄR.

Kunder med frågor kring händelsen uppmanas att under helgen kontakta VA-jouren på telefonnummer 023-20038.

Kunder som önskar hämta dricksvatten hänvisas till norra ändan av Arturs stig, där möjlighet att fylla på med färskt dricksvatten från annat vattenverk finns. För karta se nedan:

Vagbeskrivning_till_arturs_stig_2018-09-28.PNG

Kartan nedan visar det aktuella området. Fastigheter som berörs uppgår till cirka 700. Inom området finns det ett trettiotal permanentboende.

Forstorad_karta_2018-09-28.PNG


Uppdaterat 2018-09-27 kl 12:38

Boende och gäster i området Tandådalen-Hundfjället i Malung-Sälens kommun rekommenderas att koka vatten som används till dryck, matlagning och tandborstning.

· Koka upp allt vatten som används till dryck och matlagning! Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns! 

· Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett precis som vanligt!
· Eventuellt kommer vattnet att kloreras för att dämpa föroreningen. Klor kan ge lukt, men är nödvändig för att dricksvattnet skall bli användbart igen.

Kokningsrekommendationen beror på att prover visar att det finns kolibakterier i vattnet. En orsaksutredning pågår. Rekommendationen kvarstår tills problemet är åtgärdat.

Kokningsrekommendationen är en säkerhetsåtgärd!

Vamas återkommer när kokningsrekommendationen kan hävas.

Livsmedelsverkets information kring kokning av dricksvatten hittar du här https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnet


karta_tandadalen.pngUppdaterat 2018-09-04 kl 15:11

Vattnet är på igen efter planerat driftstopp i Tandådalen

Efter en driftstörning kan vattnet vara lite grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna. Problemet åtgärdas enligt ovan.


Uppdaterat 2018-09-04 kl 09:08

Planerat driftstopp i Tandådalen 4/9 från kl10:00

Vi håller på med arbete i områden kring Tandådalen, för att koppla in nya ledningar. Vattnet kommer att stängas av helt från kl 10:00 vilket medför att fjällanläggningen, Fjällhotellet samt fritidshus i närområdet kommer att vara utan vatten under tiden arbetet pågår.

Vi återkommer här när vattnet slås på igen.
Vid frågor vänligen kontakta kundservice.


Uppdaterat 2018-08-14 kl 08:15

Vamas jobbar just nu med att åtgärda en vattenläcka i området Grimsmyrheden i Malung.
Vattnet kommer att vara avstängt till och från under dagen.
Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten förekomma runt om i Malung, spola lite extra i kranen så återgår vattnet till sin vanliga nyans. 


Uppdaterat 2018-07-02 kl 19:15

Ledningen är nu lagad och vattnet är tillbaka för boenden i Limedsforsen och Heden. För dem drabbade i Bu är vattnet beräknat att vara tillbaka kl. 19:30.
Vattnet kan vara grumligt, det är helt ofarligt. Spola lite extra i kranen så återgår vattnet till sin vanliga nyans.


Uppdaterat 2018-07-02 kl 14.30

Limedsforsen och Norra heden i Lima är just nu utan vatten. En ledning har grävts av och reparation pågår.
Vi återkommer så fort vi kan med uppdateringar här.


Uppdaterat 2018-07-02 kl 14:26

Vattenläckan i Tandådalen är nu åtgärdad.

Uppdaterat 2018-07-02 kl 08:30

Just nu pågår vattenläcka i Tandådalen. Driftpersonal är på plats för att reparera läckan. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.


Uppdaterat 2018-06-14 kl 08:53

Planerad reparationsarbete vid vattenverket i Östra Utsjö sker idag med start kl 09:30 och kan pågå till kl 12:00

Berörda som kommer vara helt utan vatten under reparationstiden är informerade.

Under reparationstiden kan vattnet även bli missfärgat över hela Malung.

Vänligen kontakta kundservice vid frågor på tel: 0280-185 80


Uppdaterat 2018-05-31 kl 13:45

Nisses stig

Ledningen för dricksvattnet har tinat och kan nu leverera vatten igen på Nisses stig.


Uppdaterat 2018-05-07 kl 14:43

Dricksvattnet är på igen på Lappljungsstigen och Bindvidestigen

Ledningen för dricksvattnet har tinat och kan nu leverera dricksvatten igen på Lappljungsstigen och Bindvidestigen.


Uppdaterat 2018-04-23 09:00

Driftstopp på Nisses stig på Östra Färdkällan

Just nu har vi fruset vatten på Nisses stig på Östra Färdkällan. Vi återkommer så fort vi kan med uppdateringar här.

Vänligen kontakta kundservice vid frågor på tel: 0280-185 80


Uppdaterat 2018-04-20 kl 14:15

Planerat driftstopp i Gruven och Östra Färdkällan onsdagen den 25/4 kl 07:30-16:00

Vi håller på med arbeten i vattenverket på Östra Färdkällan, bla. för att koppla in de nya huvudledningarna.
Detta medför att vattnet stängs av helt i områdena Gruven och Östra Färdkällan onsdag 25/4 mellan kl. 07.30 till 16.00.

Under tiden kan vatten hämtas vid vattenverket på Västra Färdkällan vid behov.

Vid frågor vänligen kontakta kundservice.


Uppdaterat 2018-04-17 kl 15:06

Driftstopp Bindvidestigen och Lappljungsstigen fortskrider.

Duschvagn finns tillgänglig för drabbade fastigheter på Arturs stig. Där kan du både duscha och hämta dricksvatten.

Ett förtydligande gällande driftstoppet.
Dricksvattenledningarna har frusit men avloppsledningar fungerar som vanligt. Det finns därför dunkar tillgängliga till er vid Arturs stig. Ta med er tillräckligt med vatten så att ni kan manuellt spola/hälla vatten i era toaletter.
Tyvärr kommer driftstoppet på vattenledningen kvarstå en tid på grund av tjäle i marken som förhindrar vårt arbete. Vi håller er uppdaterade kring driftstoppet och ber om överseende.
Välkommen att kontakta vår kundservice vid frågor.


Uppdaterat 2018-04-13 kl 08:02

Information till fastigheter på Bindevidestigen

Vattnet till er fastighet har frusit och vi jobbar med att åtgärda felet.
Under tiden kommer en duschvagn att ställas upp vid vattenverket på Arturs Stig, där man kan duscha och hämta vatten. Duschvagnen kommer att finnas på plats from fredag 13/4 kl 12:00.
Fram tills dess att vagnen är på plats finns det vatten att hämta vid den röda pumpstationen mellan Ö:a och V:a Färdkällan.
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta kundservice på tel 0280-185 80, vardagar 08:00-15:00. Övrig tid kontakta jouren på 023-20038.
Vattnet kan komma att vara borta under en längre tid.
Vi ber om överseende och återkommer med mer information.
Uppdaterad information kommer finnas här.
Kontakt

Eventuella frågor kontakta Vamas kundservice via: 

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00