Fastfrusna kompostpåsar

Vintertid är det lätt att kompostpåsarna fryser fast i avfallskärlet. Det kan medföra att de fastfrusna påsarna i botten av kärlet blir kvar vid tömning då våra chaufförer inte har möjlighet att kontrollera varje kärl, eller lossa på fastfrusna kompostpåsar.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att förhindra att kompostpåsar fryser fast och att kärlet går att tömma.


Här följer några bra tips på hur du kan undvika fastfrusna kompostpåsar!

 

1. Se till att kompostpåsen står luftigt

2. Låt matresterna rinna av i diskhon innan du lägger det i påsen

3. lägg i använt hushållspapper för att suga upp eventuell vätska i kompostpåsen

4. använd dubbla påsar vid behov

5. Ställ ut påsen en stund innan du lägger den i kärlet så att den hinner frysa. Lägg sedan påsen i kärlet.

Kompostpase_luft.JPG

Om jag gör allt detta och kompostpåsarna ändå fryser fast!


1. Lägg en dagstidning i botten av kompostkärlet

2. Lägg kompostkärlet ned och banka med en kvast eller liknande på utsidan så att påsarna lossnar

2. Peta loss påsarna med en kvast eller liknandeOm_papperspasarna_fryser_fast_i_karlet_Image_1.png

 

Om det ligger kvar fastfrusna kompostpåsar efter tömning

Låt frusna påsar ligga kvar i kärlet till nästa tömning

- Kall och frusen kompost gör ingen skada. Se till så att påsarna är lösa till nästa tömningstillfälle.

Om kärlet är fullt

Kontakta vår kundservice antingen via e-post: kundservice@vamas.se, eller via telefon på 0280-185 80.


Ansvaret att förhindra fastfrysning av kompostpåsar och att kärlet går att tömma ligger hos fastighetsägaren, det ingår inte i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast.

Kontakt


Kundservice
0280-185 80
Telefontid vardagar 08-12, 13-15
kundservice@vamas.seLäs mer!

Fler tips för att förhindra fastfrusna kompostpåsar