Införande av dubeltömning i södra kommundelen


Nytt hämtschema

Alla abonnenter i södra kommundelen med egna kärl får ett nytt schema med nya hämtningsdagar för resten av året. Hämtschema finns att se HÄR eller i Miljöalmanackan för 2016 som alla hushåll får hem i brevlådan.

  • hämtning sker även på röda helgdagar
  • hämtning sker mellan kl 05.00-22.00

Nytt system för tömning av hushållsavfall

Vid årsskiftet införs dubbeltömning i södra delen av kommunen. Det innebär att sopbilen hämtar både komposterbart och brännbart avfall vid samma hämtningstillfälle. Då brännbart hämtas var fjärde vecka och kompost hämtas varannan vecka sker dubbeltömning vid varannan hämtning, med endast tömning av kompost däremellan. Eftersom det i norra kommundelen är många som har en annan typ av kärl som kräver en annan typ av tömning så kommer inte det nya systemet införas där.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA


Färre transporter är bra för både dig och miljön!

Fordon med dubbla fack innebär minskade transporter och hushållen behöver nu bara dra fram kärlen två gånger per månad istället för dagens tre gånger.


Placering av kärl

I och med det nya systemet med dubbeltömning är det extra viktigt att placera kärlen rätt på tömningsdagen. Kärlen ska placeras på samma sätt som vi informerade om i våras via informationsutskick som gick ut till samtliga hushåll i kommunen. Kärlen ska stå enligt ritning nedan.


Placering_karl.JPG


Här följer kompletterande text till bilden ovan:

  • Hjul och handtag ska vara vända in mot fastigheten.
  • Placera kärlet max 1,5 meter från vägkanten.
  • Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen, dock inte vägen.
  • Det ska finnas minst 0,5 meter fritt utrymme mellan kärlen och i sidled. Detta på grund av att armen på bilen måste kunna lyfta bredare 660-literskärl. Vid platsbrist är det möjligt att ställa kärlen på två skilda ställen, så länge de är synliga för chauffören.
  • Se till att det är fritt minst 1,5 meter bakom kärlen.
  • Kärlens inbördes placering har vid dubbeltömning ingen betydelse. Brunt kärl till höger eller vänster om det andra kärlet saknar alltså betydelse
  • Avfallsbehållaren får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas, annars finns risk att bilens tömningsarm nyper fast avfall och det hamnar på marken.Nedan kan du se hur sidolastaren på sopbilen fungerar


Sidolastare.JPG

 Kontakt

Eventuella frågor med anledning av de nya rutinerna kontakta VAMAS kundservice via:

E-post
kunservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00Kärlet ska stå ute senast kl 05.00 på hämtningsdagen.


Hämtning sker mellan kl. 05.00-22.00