Information om vatten- och avloppsplan för Malung-Sälens kommen

 

Malung-Sälens kommun bjuder in allmänheten till informationsträff kring arbetet med en VA-plan. Planen ska visa hur VA-försörjningen hanteras i framtiden och var utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp planeras att ske, samt vilka områden som får fortsatt enskild VA-försörjning.

Ett förslag till VA-plan presenteras. Representanter från kommunen och Vamas berättar om VA-planen och svarar på frågor om vatten och avlopp.

Välkommen på en fika och hör mer!
 
Tyngsjö - Gamla skolan, måndag 13 november kl. 18.30

Lima - Folkets Hus, tisdag 14 november kl. 18.30

Öje - Centrumhuset, tisdag 21 november kl. 18.30

Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se