Vägen in till Sälfjällets ÅVC

Under sommaren 2016 anla vi en ny tillfartsväg in till Sälfjällets ÅVC. Anledningen till den nya vägen är att leda bort trafiken från reningsverket och kontoret för vattentjänster där den gamla vägen gick. Detta för att öka säkerheten för både besökare och vår personal som rör sig i området.

Sväng som vanligt av från Östfjällsvägen in på Fjällkölsvägen och följ sedan skyltarna in till ÅVC.

Nedan kan du se en översiktskarta över området och den nya tillfartsvägen.

Välkommen!


Oversiktskarta_Ny_tillfartsvag_Salfjallets_AVC.PNG


Kontakt

Kundservice
0280-185 80
Telefontid vardagar 08-12, 13-15
kundservice@vamas.se