Aktuellt

Från och med säsongen 2019/20 tar Vamas, huvudman för den allmänna VA-anläggningen i kommunen, över ansvaret för försörjningen av dricks och spillvatten till fastigheterna i Stöten. Läs mer om projektet här

Stoten2.jpgKontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se