Avfallsordning

Enligt miljöbalken ska det i en kommun finnas en renhållningsordning som innehåller de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen samt en avfallsplan.

Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här kan du exempelvis se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Du även läsa om kommunens områdesindelning och se vilket område din fastighet tillhör.

Nedan kan du läsa om avfallsplanen samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för Malung-Sälens kommun. Föreskriften antogs av kommunfullmäktige den 5 december 2014 och gäller från 2015-01-12.

Föreskrifter om avfallshantering

Avfallsföreskrifter


Råd och rekommendationer

Anvisningar placering kärl avfallsutrymmen och transportvägar

Anvisningar avfall från enskilda avloppsanläggningar


Avfallsplan

Strategier och mål

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram ska årligen revideras och förslag till revideringarna ska godkännas av Kommunstyrelsen. En lokal arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker har träffats och utarbetat förslag till revideringar i åtgärdsprogrammet inför 2016 och 2017.
Kommunfullmäktige antog reviderat åtgärdsprogram den 15 februari 2016.


Underlag


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se