Återvinningstjänster

VAMAS ansvarar för att avfalls- och återvinningsverksamhet bedrivs enligt kommunens renhållningsordning samt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

I Malung-Sälens kommun källsorterar vi vårt avfall i en brännbar och en komposterbar fraktion.

Glas-, metall-, plast- och pappersförpackningar samt tidningar sorteras och lämnas till någon av Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer. På www.ftiab.se kan du läsa mer om producentansvaret för dessa fraktioner.

Farligt avfall och elavfall lämnas till någon av VAMAS bemannade återvinningscentraler i Malung, Lima eller Sälen.

 

Avfallsföreskrifter och avfallsplan för 2015
I menyn till vänster kan du under avfallsordning läsa om de nya avfallsföreskrifterna, samt avfallsplanen som gäller för Malung-Sälens kommun.


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15
kundservice@vamas.se

 

Chef återvinningstjänster

Josefine Lissbol

josefine.lissbol@vamas.se