Ombyggnad av Malungs återvinningscentral

 ÅVC

Under februari månad inleddes arbetet med att bygga om och förbättra Malungs återvinningscentral. 


Bättre trafikflödet
Syftet med ombyggnationen är att underlätta besöket för våra kunder. Vi har utökat ytorna och därmed skapat bättre trafikflöde vilket gör att återvinningscentralen blir säkrare. Nu återstår endast skyltning på området innan arbetet är helt klart.


Sluttäckning deponi
Parallellt med ombyggnationen av återvinningscentralen pågår arbetet med sluttäckning av deponin. Sluttäckning av deponin beräknas vara färdigt 2022. Läs mer om sluttäckningen av deponin här.


Kontakt

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00