Vatten & avlopp

Här finner du de blanketter som berör vatten & avlopp.


Flyttanmälan

Blankett ska användas för flyttanmälan vid ägarbyte på fastighet.


Servisavtal-brukningsabonnemang

Blanketten ska användas då en fastighetsägare avser att ansluta en fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. När avtalet har trätt i kraft upprättas ett brukningsabonnemang.


Kundservice

Telefon
0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

E-post
kundservice@vamas.se