Ledningsgrupp

Björn Sjögren, VD
Kristina Elfström, chef ekonomi och administration
Anders Bergman, chef vattentjänster
Per Sivertsen, områdeschef Sälen, vattentjänster
Josefine Lissbol, chef återvinningstjänster
Jenny Holmberg, chef kundservice

Kontakt

Björn Sjögren, VD
Tel. 0280-185 71
bjorn.sjogren@vamas.se