Styrelse

Styrelseledamöter
Kurt Podgorski (S)
Tom Martinsson (M)
Kristina Bäckman (M)
Håkan Oscarsson (S)
Tord Bergqvist (C)

Suppleanter
Elin Sandgren (S)
Lars Gudmundsson (M)
Brita Sohlin (M)
Lukas Löfstrand (V)
Agneta Åhs Sivertsen (C)

Ägarrepresentanter
Hans Unander, ordinarie
Sören Bjurström, suppleant
Kontakt

Kontakta kundservice eller VD om du vill komma i kontakt med en styrelseledamot.

Björn Sjögren, VD

bjorn.sjogren@vamas.se

Kundservice

0280-185 80

Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se