Ombyggnad av Malungs återvinningscentral

 ÅVC

Under februari månad inleddes arbetet med att bygga om och förbättra Malungs återvinningscentral. 


Begränsad framkomlighet
Under ombyggnationen kommer vi att behöva stänga av vissa delar av området. När du besöker återvinningscentralen kan det därför vara begränsad framkomlighet men vi gör det vi kan för att det ska påverka ditt besök så lite som möjligt.

Bättre trafikflödet
Syftet med ombyggnationen är att underlätta besöket för våra kunder. Genom att utöka ytorna, skapar vi bättre trafikflöde och återvinningscentralen blir säkrare.

Sluttäckning deponi
Parallellt med ombyggnationen av återvinningscentralen kommer vi även att inleda arbetet med sluttäckning av deponin med Fortum som entreprenör. Sluttäckning av deponin beräknas vara färdigt 2022.

Läs mer om sluttäckningen av deponin här.

Kontakt

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00