Bildande av verksamhetsområde

 

Här kan du ta del av information kring bildande av verksamhetsområde. Läs om det politiska beslutet, ta del av informationsutskick som har gjorts till berörda fastighetsägare och kika på kartorna över verksamhetsområdena.


Politiskt beslut i kommunfullmäktige


Publicerat 2015-04-16
Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut om fastställande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

KF beslut om fastställande av verksamhetsområde


Informationsutskick


Publicerat 2015-01-09
Här kan du läsa informationsutskicket som skickades ut till berörda fastighetsägare angående verksamhetsområdet.

Information om bildande av verksamhetsområde


Kartor

Se kartorna nedan för att få en överblick över verksamhetsområden:


Verksamhetsområde Gruven, Ö Färdkällan


Verksamhetsområde Västra Färdkällan, Renvägen

Kontakt

Mårten Sundström
Projektledare vattentjänster
0280-185 86
marten.sundstrom@vamas.se