Etapp 2 Östra Färdkällan

Andra etappen i VA-utbyggnad Flatfjället är Östra Färdkällan.
Nedan kan du ta del av information och nyheter löpande genom projektets gång.


Uppdatering 2018-07-13

Nedan finner ni tidsplan för fortsatta arbeten inom området.
Utöver den avslutande sträckan Assars stig, kommer vi att genomföra åtgärder för att säkra vattenleveranserna. Bl.a. grävs
Sixtens stig och del av Nisses stig upp för att isolera ledningarna. Området kopplas också samman med vattenledningsnätet på Gruven för att möjliggöra försörjning från två håll vid behov.

Tidsplan


Uppdatering 2017-12-01

Efter en period med kyla som medfört ett tjäldjup på upp till 60 cm i vägarna, och den stundande vintersäsongen, har vi beslutat att avsluta grävarbetena för att inte hindra tillgängligheten i området.
Detta betyder att fastigheterna längs Anders stig och Assars stig inte har möjlighet att ansluta sig till det nya ledningsnätet i år, undantaget avlopp längs västra sidan av Anders stig.

Det nya vattenledningsnätet är trycksatt parallellt med det gamla längs Jannes-, Sixtens-, och Nisses stig, likaså är avloppsledningarna färdiga i denna del av området. Huvudledningarna längs Margit Nordins väg upp till Arturs stig är också färdiga.

Grävarbetena i området längs Anders- och Assars stig kommer att återupptas i slutet av maj, beroende på hur länge vintern varar. Nedan finns ett uppdaterat tidsplan som ni kan ta del av.

Vi vill tacka alla fastighetsägare för ett gott samarbete under arbetets gång och även önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

TidsplanUppdatering 2017-10-06

Grävarbetena i området runt Sixtens- och Nisses stig är nu i slutskedet. Vi räknar med att kunna återställa dessa vägar under vecka 41, tyvärr har ihållande regn gjort att vägarna blivit mer eller mindre oframkomliga.Vi beklagar om det inneburit olägenheter för er som har stugor i området och hoppas att ni har överseende med detta.

Provning av de ledningar som hittills är färdiga kommer att genomföras under vecka 42-43. Det omfattar spolning och filmning av avloppsledningar samt provtryckning av vattenledningar. Detta innebär att fastigheterna längs Sixtens- och Nisses stig kan anslutas till nya förbindelsepunkterna för vatten och avlopp från vecka 44. Samtidigt kan fastigheterna på västra sidan längs Jannes- och Anders stig anslutas till nya förbindelsepunkten för avlopp.

Vi har återigen uppdaterat tidplanen och det berör tidsmässigt främst Assars stig och de fastigheter som väntar på avlopp vid Arturs stig.

TidsplanUppdatering 2017-09-08

Arbetet på området är i full gång efter semesteruppehållet, vi kommer att förstärka resurserna med ytterligare ett arbetslag från vecka 37. De rådande omständigheterna med ett omfattande byggande på fjället sätter stor press på entreprenörerna och påverkar även vårt arbete tidsmässigt.
Vi arbetar vidare mot ett avslut i höst, dock något senare än den ursprungliga tidsplanen. 

Tidsplanen har reviderats både avseende tid och vart i området arbeten utförs, vi beklagar den påverkan som följer på planeringen av era egna arbeten. Tanken är fortfarande att möjliggöra anslutningar till förbindelsepunkten efterhand delområden färdigställts och godkänts efter provning.

TidsplanUppdatering 2017-06-22

Nedan finner du informationsutskick nummer 3 och tidsplanen för arbetet som nyligen gick ut till berörda fastighetsägare.

Informationsutskick 3

TidsplanUppdatering 2016-12-09

Här kan du ta del av informationsutskick nummer 2, som nyligen gick ut till berörda fastighetsägare i Östra Färdkällan.

Informationsutskick 2

Här kan du se en beskrivning av förbindelsepunkt mot fastighet

FörbindelsepunktUppdatering 2016-09-09

Det har nu blivit dags att påbörja arbetet med att projektera ledningsnätet för kommunalt vatten och avlopp i området.

Från vecka 37 kommer Vamas uppdragstagare för projekteringen Sweco AB stundtals befinna sig i området, tillsammans med vår egen personal.

Nedan kan du läsa det första informationsbrevet som gick ut till berörda fastighetsägare idag 2016-09-09.

Informationsbrev 1

 

Kontakt

Mårten Sundström
Projektledare vattentjänster
0280-185 86
marten.sundstrom@vamas.se