Etapp 3 Västra Färdkällan och Renvägen

Under 2018 påbörjades arbete med utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnäten till fastigheter i Västra Färdkällan.

Nedan publiceras uppdateringar och dokument som vi skickat ut till kunder som berörs av projektet.

Kontaktpersonen för området är Mårten Sundström.


Uppdatering 2019-10-25

Grävarbetena i Pollenstigen, Rosettstigen samt den del av Renvägen som ingår i etapp-3 är nu avslutade. Sista delen av Rosettstigen avslutades i början av denna vecka och nu är samtliga resurser samlade på Renvägen för att slutföra etapp-4.

Innan vinterns ankomst pågår arbetet med att återställa vägar och diken i området. Slutlig återställning av vägarna utförs sedan under sommaren 2020.

Det nya vattenledningsnätet är trycksatt och i drift, detsamma gäller för avloppsledningar och pumpstationen. Vilket betyder att det nu är möjligt att ansluta mot förbindelsepunkten för fastigheter.

Meddela Vamas kundservice vid anslutning

Efter att fastigheten är ansluten till det nya kommunala VA-ledningsnätet återstår bara att meddela vår kundservice att det är gjort samt beställa sluttömning och rengöring av den enskilda anläggningen.


Uppdatering 2019-09-12

Nedan kan ni ta de av en uppdaterad tidplan för etapp 3, Västra Färdkällan.

Uppdaterad tidplan för etapp 3


Uppdatering 2019-06-20

Arbete med schaktning för VA-ledningar i området återupptogs denna vecka längs kraftledningsgatan nedanför Rosettstigen. Där har det också utförts återställning av marken efter fjolårets arbeten.

Vecka 26 påbörjas schaktning vid Renvägen 49 - 55, därefter löper arbetena på till vecka 38. Se aktuell tidsplan:

Tidsplan


Tillgängligheten till fastigheterna och leverans av vatten längs de sträckor som schaktarbeten utförs blir starkt påverkade under de tider som redovisas i tidsplanen. Observera att det under arbetstid förekommer tung byggtrafik inom området samt att andra faror kan uppkomma. Vi vill därför be er iaktta försiktighet då ni befinner er i området.

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta:
Mårten Sundström, Projektledare vattentjänster
marten.sundstrom@vamas.se

Meddela gärna vilken fastighet det gäller med aktuell fastighetsbeteckning i ämnesfältet, t ex. Gusjön 4:44.Uppdatering 2018-11-05

Grävarbete efter vägarna på Västra Färdkällan upphör. Vägarna kommer att vara framkomliga tills arbetet återupptas under våren 2019.


Uppdatering 2018-10-19

Arbete på Rosettstigen har påbörjats och medför tyvärr att vägen är avstängd och man kommer inte fram till fastigheterna innanför Rosettstigen 7 & 10. Det beräknas vara framkomligt i slutet av nästa vecka.

På Pollenstigen har arbetet fått avbrytas för tillfället då vi upptäckt en gammal vattenläcka. Läckan har reparerats men marken måste torka innan arbetet kan återupptas.

Nedan kan ni se en uppdaterad tidsplan

TidsplanUppdatering 2018-09-21

Nu har arbetet med utbyggnad av kommunalt VA påbörjats i området. Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB utför arbetet i egen regi tillsammans med KEWAB.

Arbetstiden är måndag – fredag kl. 07.00 – 16.00.
Under dessa tider kan det vara begränsad framkomlighet då tung byggtrafik och andra faror förekomma inom området. Vi vill därför be er iaktta försiktighet då ni rör er i området. En provisorisk väg mellan Pollenstigen och Rosettstigen har byggts för bättre framkomlighet med trafik i området.

I samband med schaktning och förläggning av VA-ledningar utförs också en samförläggning av markförlagd optokanalisation.

Kontakta Telia Company:s Fiberprojektör om ni vill veta mer:
Mattias Klasson, Tel. 070-665 14 09
mattias.klasson@akeab.se

Nedan hittar ni tidsplanen som kan komma att revideras under arbetets gång.

Tidsplan


Vi vill tacka för alla svar, det underlättar vårt arbete med att leverera en bra lösning!

IMG_9058.jpg

Vi vill även passa på att önska er en trevlig höst!Uppdatering 2018-07-11

Flera tomtägare har hört av sig och ställt bra och intressanta frågor.
För att underlätta har vi i länken nedan sammanställt några vanliga frågor och svar rörande utbyggnaden av VA-nätet kring
Västra Färdkällan.

Frågor och svar angående utbyggnad av VA-nätet, Västra Färdkällan


Uppdatering 2018-07-06

Projekteringsarbetet för Västra Färdkällan är färdigt och vi har skickat ut samrådshandlingar till berörda fastighetsägare angående placering av anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Samrådshandling

Här kan man se de olika typfallen för anslutningspunkterna

Förbindelsepunkt

Ni kan även se en översiktskarta över de planerade ledningarna i området nedan

ÖversiktskartaPublicerat 2015-01-15

Nedan presenteras utskicket om verksamhetsområde samt kartor över områdena Västra Färdkällan och Östra Renvägen.

Utskick om verksamhetsområde

Verksamhetsområde Västra Färdkällan, Renvägen


Kontakt

Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se

Mårten Sundström
Projektledare vattentjänster
0280-185 86
marten.sundstrom@vamas.se