Etapp 4 Renvägen

Fjärde etappen i VA-utbyggnad Flatfjället är Renvägen.
Nedan kan du ta del av information och nyheter löpande genom projektets gång.

Vamas utför entreprenaden i egen regi tillsammans med KEWAB som är den entreprenör vi har ramavtal med.

Kontaktpersonen för området är Mårten Sundström.


Uppdaterat 2019-09-12

Nedan kan ni ta del av en uppdaterad tidplan för etapp 4, Renvägen

Tidplan etapp 4


Uppdaterat 2019-08-20

Arbetet med utbyggnad av kommunalt VA på Renvägen påbörjades förra veckan. Viss störning i vattenleveransen kan förekomma då vattnet kommer att stängas av till och från under arbetstid.

Vi vill även be er iaktta försiktighet då ni rör er i området då tung byggtrafik förekommer på arbetsplatsen.Uppdaterat 2019-06-27

Arbetena i området är planerade att påbörjas den 5:e augusti och pågår sedan tills början av december. I den bifogade tidsplanen får ni en veckoindelad översikt på vart i området som arbetena pågår.
Tidsplanen kan dock komma att revideras under tiden för arbetet, en uppdaterad version läggs då upp här på hemsidan.

Under tiden kan det vara begränsad framkomlighet då tung byggtrafik och andra faror förekomma på området. Vi vill därför be er iaktta försiktighet då ni rör er i området.

I samband med schaktning och förläggning av VA-ledningar utförs också en samförläggning av markförlagd optokanalisation. Vid frågor kring fiberanslutning från Telia kan ni kontakta AKEA kundtjänst Sälen:
kundtjänst.salen@akeab.se

Nedan hittar ni tidsplanen som kan komma att revideras under arbetets gång.

TidsplanKontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15
kundservice@vamas.se

Mårten Sundström
Projektledare vattentjänster
0280-185 86
marten.sundstrom@vamas.se