Ledningsnät

De första ledningarna som lades i kommunal regi är från 1940-talet och är i många fall fortfarande i drift. Under åren har ledningsnätet byggts ut och idag förfogar VAMAS över 32 mil vattenledningar och 36 mil avloppsledningar.

 

Kontakt


Kundtjänst

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se

Felanmälan

Dagtid
Malung-Sälens kommun
Tel. 0280-181 00

Kvällar och Helger
Tel. 023-200 38

Chef, vattentjänster

Anders Bergman
Tel. 0280-181 61
anders.bergman@vamas.se