Så här arbetar Vamas när det sker läckage från vattenledning


Vattenläcka i centrala Malung 2017-12-02

Det var under lördagsmorgonen de 2 december som en upphöjning syntes på vägen längs E45:an vid infarten till södra Vagnvägen. Upphöjningen visade sig vara en vattenläcka på en av huvudledningar. Personal fanns på plats kort efter att läckan upptäcktes och påbörjade reparationsarbete. Problemet lokaliserades och det visade sig vara ett rörbrott på huvudledningen. Under reparationen behövde vattnet tillfälligt stängas av och boende samt verksamheter i närområdet informerades om tillståndet. Läckan upptäcktes vid 08:00 och var åtgärdad runt 16:00, då vattnet kopplades på igen. Reparation av vägen pågick fram till ca 20:30 då grusmaterialet behövdes bytas ut för att det hade blivit för fuktigt på grund av läckan.

Hur vanlig är den här typen av läcka?
- Vattenläckor på huvudledningar brukar ske någon gång per år och reparationsarbete kan ta upp till en dag, beroende på ledning eller var läckan sker. Just denna läcka innebar lite komplikationer för grävarbetet på grund av fjärrvärmeledningar som låg i samma schakt och även att grusmaterialet behövdes bytas ut, säger Lars Landström, arbetsledare på driften.

Efter arbetet
Oftast vid läckor så stängs vattnet av till de berörda ledningarna. Vattnet måste då ta en annan provisorisk väg och river därmed med sig järn och mangan som orsakar den grumliga, mörka nyansen. Det är normalt och helt ofarligt att dricka. Om vattnet visar sig vara vitt, förekommer det luft i vattnet. Det är också helt ofarligt. Vid båda situationer är rekommendationen att spola lite extra i kranen ca 15 minuter.

Vattenlackan_Malung_17-12-02.JPG
Foto: Grävarbete, infarten södra Vagnvägen 2017-12-02 

Kontakt

Eventuella frågor kontakta Vamas kundservice via: 

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.0