VA-taxa

För att bekosta vattentjänsterna i Malung-Sälens kommun, ska fastighetsägare inom det så kallade verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster betala avgifter som regleras av VA-taxan. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige.

VA- taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Moms är inkluderat. VA-taxan täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten. 

Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd fastighet.

 

Taxa för 2020

Nedan kan du ta del av 2020 års taxa som antogs av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2019-12-16 och trädde i kraft 2020-01-01.

VA-taxa 2020


Kontakt

Kundtjänst

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15


kundservice@vamas.se


Taxa 2019

VA-taxa 2019