VA-taxa

För att bekosta vattentjänsterna i Malung-Sälens kommun, ska fastighetsägare inom det så kallade verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster betala avgifter som regleras av VA-taxan. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige.

VA- taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Moms är inkluderat. VA-taxan täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten. 

Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd fastighet.

 

Taxa för 2019

Nedan kan du ta del av 2019 års taxa som antogs av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2018-12-17 och trädde i kraft 2019-01-01.

VA-taxa 2019


Kontakt

Kundtjänst

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15
kundservice@vamas.se