Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är till för att skydda vattentäkter mot förorening. Vamas arbetar med att revidera gamla och säkra nya vattenskyddsområden runt våra vattentäkter. Det görs för att både vi och framtida generationer ska kunna ha tillgång till rent drickvatten.

Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se