Vattenverk

Förhållandena i kommunen för dricksvattenproduktion är goda tack vare de gamla isälvssedimenten i form av en grusås som följer älvdalen. Många av kommunens vattentäkter är också lokaliserade till denna formation. Vattenförsörjningen i kommunen sker uteslutande via uttag av grundvatten, både ur grusåsar och berg.

Grundvatten håller generellt högre standard än ytvatten och kräver mindre behandling i vattenverken. Exempel på vanliga processteg i VAMAS vattenverk är höjning av alkaliniteten med avsyrningsfilter samt att vattnet passerar UV-filter som fungerar som en barriär mot oönskade mikroorganismer.

VAMAS producerar dricksvatten i 19 vattenverk runt om i Malung-Sälens kommun. Se länkarna nedan för en kort beskrivning av varje verk.

  • Vattenverk i Limaområdet (sidan under uppbyggnad)
  • Vattenverk i Sälenområdet (sidan under uppbyggnad)

Kontakt


Kundtjänst

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se

Felanmälan

Dagtid
Malung-Sälens kommun
Tel. 0280-181 00

Kvällar och Helger
Tel. 023-200 38

Chef, vattentjänster

Anders Bergman
Tel. 0280-181 61
anders.bergman@vamas.se